Skip to content

GRATIS VERZENDING NL & BE VANAF 89,-

GRATIS VERZENDING NL/BE VANAF 89,-

HARDFESTIVAL PRIVACY POLICY

WIJ ZIJN ER VAN BEWUST DAT U VERTROUWEN HEEFT IN ONS. WIJ ZIEN HET DAN OOK ALS ONZE VERANTWOORDELIJKHEID OM UW PRIVACY TE BESCHERMEN. OP DEZE PAGINA LATEN WE U WETEN WELKE GEGEVENS WE VERZAMELEN ALS U ONZE WEBSITE GEBRUIKT, WAAROM WE DEZE GEGEVENS VERZAMELEN EN HOE WE HIERMEE UW GEBRUIKSERVARING VERBETEREN. ZO SNAPT U PRECIES HOE WIJ WERKEN.

DIT PRIVACYBELEID IS VAN TOEPASSING OP DE DIENSTEN VAN HARDFESTIVAL. U DIENT ZICH ERVAN BEWUST TE ZIJN DAT HARDFESTIVAL NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET PRIVACYBELEID VAN ANDERE SITES EN BRONNEN. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE GEEFT U AAN HET PRIVACY BELEID TE ACCEPTEREN.

HARDFESTIVAL RESPECTEERT DE PRIVACY VAN ALLE GEBRUIKERS VAN HAAR SITE EN DRAAGT ER ZORG VOOR DAT DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE U ONS VERSCHAFT VERTROUWELIJK WORDT BEHANDELD.

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN
WANNEER U ZICH AANMELDT VOOR EEN VAN ONZE DIENSTEN VRAGEN WE U OM PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN. DEZE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT OM DE DIENST UIT TE KUNNEN VOEREN. DE GEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN OP EIGEN BEVEILIGDE SERVERS VAN HARDFESTIVAL OF DIE VAN EEN DERDE PARTIJ. WIJ ZULLEN DEZE GEGEVENS NIET COMBINEREN MET ANDERE PERSOONLIJKE GEGEVENS WAAROVER WIJ BESCHIKKEN.

HARDFESTIVAL KAN PERSOONSGEGEVENS OVER U VERWERKEN, DOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENSTEN VAN, EN/OF OMDAT U DEZE ZELF BIJ HET INVULLEN VAN EEN CONTACTFORMULIER OP DE WEBSITE AAN VERSTREKT. KAN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN:
UW VOOR- EN ACHTERNAAM
UW ADRESGEGEVENS
UW E-MAILADRES
UW Telefoonnummer

WAAROM HARDFESTIVAL GEGEVENS NODIG HEEFT
HARDFESTIVAL VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS OM  CONTACT MET U OP TE KUNNEN NEMEN ALS U DAAR OM VERZOEKT, EN/OF OM U SCHRIFTELIJK (PER E-MAIL EN/OF PER POST) TE KUNNEN BENADEREN INDIEN U TELEFONISCH ONVERHOOPT NIET BEREIKT KUNT WORDEN.

COMMUNICATIE
WANNEER U E-MAIL OF ANDERE BERICHTEN NAAR ONS VERZENDT, IS HET MOGELIJK DAT WE DIE BERICHTEN BEWAREN. SOMS VRAGEN WIJ U NAAR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE VOOR DE DESBETREFFENDE SITUATIE RELEVANT ZIJN. DIT MAAKT HET MOGELIJK UW VRAGEN TE VERWERKEN EN UW VERZOEKEN TE BEANTWOORDEN. DE GEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN OP EIGEN BEVEILIGDE SERVERS VAN HARDFESTIVAL OF DIE VAN EEN DERDE PARTIJ. WIJ ZULLEN DEZE GEGEVENS NIET COMBINEREN MET ANDERE PERSOONLIJKE GEGEVENS WAAROVER WIJ BESCHIKKEN.

REACTIES
ALS BEZOEKERS REACTIES ACHTERLATEN OP DE SITE, VERZAMELEN WE DE DATA GETOOND IN HET REACTIEFORMULIER EN OOK HET IP-ADRES VAN DE BEZOEKER EN DE BROWSER GEBRUIKERSAGENT STRING OM SPAM OPSPORING TE HELPEN. BIJ EEN REACTIE WORDEN UW NAAM EN EMAILADRES GEVRAAGD. ECHTER DOEN WIJ NIKS MET DEZE GEGEVENS, VERSTREKKEN HET NIET AAN DERDEN EN OOK NIET VOOR MARKETINGDOELEINDEN.

GOOGLE ANALYTICS
HARDFESTIVAL MAAKT GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS OM BIJ TE HOUDEN HOE GEBRUIKERS DE WEBSITE GEBRUIKEN. DE ALDUS VERKREGEN INFORMATIE WORDT, MET INBEGRIP VAN HET ADRES VAN UW COMPUTER (IP-ADRES), OVERGEBRACHT NAAR EN DOOR GOOGLE OPGESLAGEN OP SERVERS IN DE VERENIGDE STATEN. LEES HET PRIVACYBELEID VAN GOOGLE VOOR MEER INFORMATIE. GOOGLE GEBRUIKT DEZE INFORMATIE OM BIJ TE HOUDEN HOE ONZE WEBSITE GEBRUIKT WORDT, OM RAPPORTEN OVER DE WEBSITE AAN TE KUNNEN VERSTREKKEN EN OM HAAR ADVERTEERDERS INFORMATIE OVER DE EFFECTIVITEIT VAN HUN CAMPAGNES TE KUNNEN BIEDEN. GOOGLE KAN DEZE INFORMATIE AAN DERDEN VERSCHAFFEN INDIEN GOOGLE HIERTOE WETTELIJK WORDT VERPLICHT, OF VOOR ZOVER DEZE DERDEN DE INFORMATIE NAMENS GOOGLE VERWERKEN. HEEFT HIER GEEN INVLOED OP. HEEFT GOOGLE GEEN TOESTEMMING GEGEVEN OM VIA HARDFESTIVAL VERKREGEN ANALYTICS-INFORMATIE TE GEBRUIKEN VOOR ANDERE GOOGLE-DIENSTEN.

BEVEILIGING
HARDFESTIVAL NEEMT DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS SERIEUS EN NEEMT PASSENDE MAATREGELEN OM MISBRUIK, VERLIES, ONBEVOEGDE TOEGANG, ONGEWENSTE OPENBAARMAKING EN ONGEOORLOOFDE WIJZIGING TEGEN TE GAAN. DE WEBSITE VAN MAAKT GEBRUIK VAN EEN BETROUWBAAR SSL CERTIFICAAT OM TE BORGEN DAT UW PERSOONSGEGEVENS NIET IN VERKEERDE HANDEN VALLEN. TEVENS MAKEN WIJ GEBRUIK OM IN TE LOGGEN VAN EEN TWEE STAPS AUTHENTICATOR.

BEWAREN VAN GEGEVENS
WANNEER JE EEN REACTIE ACHTERLAAT DAN WORDT DIE REACTIE EN DE METADATA VAN DIE REACTIE VOOR ALTIJD BEWAARD. OP DEZE MANIER KUNNEN WE VERVOLGREACTIES AUTOMATISCH HERKENNEN EN GOEDKEUREN IN PLAATS VAN DAT WE ZE MOETEN MODEREREN.

VOOR GEBRUIKERS DIE GEREGISTREERD OP ONZE WEBSITE (INDIEN VAN TOEPASSING), BEWAREN WE OOK PERSOONLIJKE INFORMATIE IN HUN GEBRUIKERSPROFIEL. ALLE GEBRUIKERS KUNNEN HUN PERSOONLIJKE INFORMATIE BEKIJKEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN OP IEDER MOMENT (DE GEBRUIKERSNAAM KAN NIET GEWIJZIGD WORDEN). WEBSITE BEHEERDERS KUNNEN DEZE INFORMATIE OOK BEKIJKEN EN WIJZIGEN.

RECHTEN OVER JE GEGEVENS
ALS JE EEN ACCOUNT HEBT OP DEZE SITE OF JE HEBT REACTIES ACHTER GELATEN, KAN JE VERZOEKEN OM EEN EXPORTBESTAND VAN JE PERSOONLIJKE DATA DIE WE VAN JE HEBBEN, INCLUSIEF ALLE DATA DIE JE ONS OPGEGEVEN HEBT. JE KAN OOK VERZOEKEN DAT WE ENIGE PERSOONLIJKE DATA DIE WE VAN JE HEBBEN VERWIJDEREN. DIT BEVAT GEEN DATA DIE WE VERPLICHT MOETEN BEWAREN IN VERBAND MET ADMINISTRATIEVE, WETTELIJKE OF BEVEILIGINGS DOELEINDEN.

COOKIES
WIJ VERZAMELEN GEGEVENS VOOR ONDERZOEK OM ZO EEN BETER INZICHT TE KRIJGEN IN ONZE KLANTEN, ZODAT WIJ ONZE DIENSTEN HIEROP KUNNEN AFSTEMMEN.

DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN “COOKIES” (TEKSTBESTANDJES DIE OP UW COMPUTER WORDEN GEPLAATST) OM DE WEBSITE TE HELPEN ANALYSEREN HOE GEBRUIKERS DE SITE GEBRUIKEN. DE DOOR HET COOKIE GEGENEREERDE INFORMATIE OVER UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE KAN WORDEN OVERGEBRACHT NAAR EIGEN BEVEILIGDE SERVERS VAN HARDFESTIVAL OF DIE VAN EEN DERDE PARTIJ. WIJ GEBRUIKEN DEZE INFORMATIE OM BIJ TE HOUDEN HOE U DE WEBSITE GEBRUIKT, OM RAPPORTEN OVER DE WEBSITE-ACTIVITEIT OP TE STELLEN EN ANDERE DIENSTEN AAN TE BIEDEN MET BETREKKING TOT WEBSITE-ACTIVITEIT EN INTERNETGEBRUIK.

DOELEINDEN
WE VERZAMELEN OF GEBRUIKEN GEEN INFORMATIE VOOR ANDERE DOELEINDEN DAN DE DOELEINDEN DIE WORDEN BESCHREVEN IN DIT PRIVACYBELEID TENZIJ WE VAN TEVOREN UW TOESTEMMING HIERVOOR HEBBEN VERKREGEN.

DERDEN
DE INFORMATIE WORDT NIET MET DERDEN GEDEELD MET UITZONDERING VAN WEBAPPLICATIES WELKE WIJ GEBRUIKEN TEN BEHOEVE VAN ONZE WEBWINKEL. VERDER KAN IN ENKELE GEVALLEN DE INFORMATIE INTERN GEDEELD WORDEN. ONZE WERKNEMERS ZIJN VERPLICHT OM DE VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS TE RESPECTEREN.

VERANDERINGEN
DEZE PRIVACYVERKLARING IS AFGESTEMD OP HET GEBRUIK VAN EN DE MOGELIJKHEDEN OP DEZE SITE. EVENTUELE AANPASSINGEN EN/OF VERANDERINGEN VAN DEZE SITE, KUNNEN LEIDEN TOT WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. HET IS DAAROM RAADZAAM OM REGELMATIG DEZE PRIVACYVERKLARING TE RAADPLEGEN.

KEUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS
WIJ BIEDEN ALLE BEZOEKERS DE MOGELIJKHEID TOT HET INZIEN, VERANDEREN, OF VERWIJDEREN VAN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE OP MOMENT AAN ONS IS VERSTREKT.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN DIENST NIEUWSBRIEF
ONDERAAN IEDERE MAILING VINDT U DE MOGELIJKHEID OM UW GEGEVENS AAN TE PASSEN OF OM U AF TE MELDEN.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN COMMUNICATIE
ALS U UW GEGEVENS AAN WILT PASSEN OF UZELF UIT ONZE BESTANDEN WILT LATEN HALEN, KUNT U CONTACT MET ONS OP NEMEN. ZIE ONDERSTAANDE CONTACTGEGEVENS.

COOKIES UITZETTEN
DE MEESTE BROWSERS ZIJN STANDAARD INGESTELD OM COOKIES TE ACCEPTEREN, MAAR U KUNT UW BROWSER OPNIEUW INSTELLEN OM ALLE COOKIES TE WEIGEREN OF OM AAN TE GEVEN WANNEER EEN COOKIE WORDT VERZONDEN. HET IS ECHTER MOGELIJK DAT SOMMIGE FUNCTIES EN –SERVICES, OP ONZE EN ANDERE WEBSITES, NIET CORRECT FUNCTIONEREN ALS COOKIES ZIJN UITGESCHAKELD IN UW BROWSER.

DATALEK
BIJ EEN DATALEK WORDEN ALLE BETALENDE KLANTEN OP DE HOOGTE GESTELD VIA EEN MAIL.

VRAGEN & FEEDBACK
WE CONTROLEREN REGELMATIG OF WE AAN DIT PRIVACYBELEID VOLDOEN. ALS U VRAGEN HEEFT OVER DIT PRIVACYBELEID, KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN:

HARDFESTIVAL
HTTPS://HARDFESTIVAL.NL

ABC Westland 249
2685 DC Poeldijk
Nederland
KVK-NUMMER: 63128543
BTW-NUMMER: NL002226557B96
E-MAIL: INFO@HARDFESTIVAL.NL

@2020 – 2023 // Hardfestival